Witamy na stronie Biura Rachunkowego "IBW"

Biuro Rachunkowe „IBW”, powstało we wrześniu 2009 roku w Szczecinie, na bazie dziesięcioletniego doświadczenia w pracy w księgowości. Do grudnia 2012 r. mieściliśmy się przy ul. Pomorskiej 53 w Szczecin Dąbiu jako Biuro Rachunkowe „ANNA”. Obecnie biuro mieści się przy ul. Panieńskiej 11 (Stare Miasto) w budynku Agencji Reklamowej MEDIAPROMOTION.

Biuro Rachunkowe ”IBW” prowadzone jest przez licencjonowaną księgową posiadającą kilkuletnie doświadczenie w zakresie księgowości Do świadczenia usług księgowych uprawnia nas Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów o numerze 41721/2010 Działalność Biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług księgowych. Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Naszym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości w interesie Klienta, z poszanowaniem przepisów prawa. Korzystamy z licencjonowanego oprogramowania - Symfonia Finanse i Księgowość, Super Księga Podatkowa - SKP, AGA - Kardy i Płace. Swoją wiedzę czerpiemy z najnowszych publikacji: "Monitor Księgowego" firmy Infor PL S.A, "Ubezpieczenia i prawo pracy" firmy Gofin Sp. z o.o., oraz wydawnictwa Wolters Kluwer. Mamy bogate doświadczenie w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS a także, w imieniu naszych Klientów, dzięki pełnomocnictwu będziemy bronić Waszych interesów w ww. urzędach.

Polska Akcja Humanitarna Urząd Miasta Szczecin ZUS CIK
Certyfikaty
Highslide JS - Custom Example

Kilka słów o naszym biurze

Działalność Biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług księgowych.

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Naszym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości w interesie Klienta, z poszanowaniem przepisów prawa. Swoją wiedzę czerpiemy z najnowszych publikacji: "Monitor Księgowego" firmy Infor S.A., "Ubezpieczenia i prawo pracy" firmy Gofin Sp. z o.o., oraz wydawnictwa Wolters Kluwer. Mamy bogate doświadczenie w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS w imieniu naszych Klientów. Działalność gospodarcza to najlepsze i najskuteczniejsze źródło dochodu. W gospodarce rynkowej wiele osób zakłada własne firmy, niektórzy prowadzą działalność jako osoby fizyczne, inni zakładają spółki. Każda z tych firm zatrudni księgową lub księgowego albo też biuro rachunkowe, choćby takie jak nasze. Na rynku szczecińskim jest ok. 600 biur rachunkowych. Wszystkie zajmują się tym samym i wszystkie reklamują swoje zalety. Dlaczego warto zlecić nam księgowość swojej firmy?

image
 • myślimy o firmie naszego Klienta tak jak On sam,
 • informujemy Klienta o sprawach istotnych dla Jego firmy,
 • nie zostawiamy Klienta z trudnymi pytaniami sam na sam,
 • Klient ostatecznie decyduje o tym ile warta jest nasza praca,
 • dla nas ważniejszy jest interes naszego Klienta niż interes fiskusa,
 • zawsze kierujemy się przepisami prawa,
 • cenimy sobie osobisty a nie wirtualny kontakt z Klientem.

Oferta

jQuery UI Accordion - Collapse content

Biuro oferuje

 • kompleksową obsługę podatkową,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • sporządzanie karty podatkowej
 • rozliczanie transakcji wewnątrz wspólnotowych: WNT, WDT, import usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT
 • sporządzanie zgłoszeń, pism, wyjaśnień i wysyłanie ich do Urzędów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą polityką
 • kompleksową obsługę kardowo-płacową

Prowadzimy obsługę kadrowo - płacową wraz z ubezpieczeniami społecznymi pracowników i właścicieli. Pomagamy zakładać i likwidować firmę oraz wypełniać i składać dokumenty i formularze. Nasze biuro reprezentuje Państwa przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Specjalizujemy się w obsłudze wszelkich podmiotów gospodarczych - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z podatków na zasadach ogólnych czy ryczałtem oraz spółek prawa handlowego. W okresie styczeń - kwiecień każdego roku wypełniamy PIT-y roczne, również dla Klientów indywidualnych już od 40,00 zł.

Jako biuro rachunkowe możemy Wam zaproponować:

 • profesjonalną księgowość,
 • rzetelną informację,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi oraz ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • doradztwo,
 • obsługę BHP,
 • obsługę sprawozdań do GUS,
 • usługi biurowe,
 • usługi ksero,
 • oraz inne usługi uzależnione od potrzeb i możliwości.

Księgi Handlowe

Księgi handlowe prowadzić muszą spółki prawa handlowego a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe itd. Spółki prawa handlowego rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym po uprzednim zawiązaniu spółki aktem notarialnym. Przed rejestracją w KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zaciągać zobowiązania lecz muszą posługiwać się nazwą z dopiskiem "w ogranizacji". Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży powinny mieć zatwierdzony zakładowy plan kont i otwarte księgi handlowe. Ustawa o rachunkowości reguluje w szczegółach przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg, oraz stronę merytoryczną procesu dokumentowania operacji gospodarczych. Usługa naszego biura obejmuje:

 • Odbiór kompletu dokumentów,
 • Wprowadzanie dokumentów do rejestrów księgowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i PCC,
 • Przekazywanie deklaracji do urzędów,
 • Sporządanie wydruków zapisów księgowych,
 • Sporządzanie przelewów na podatki,
 • Sporządzanie raportów, bilansów oraz sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

Księga Przychodów i Rozchodów

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych mają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz na początku każdego roku podatkowego mogą wybrać formę naliczania podatku dochodowego, czyli podatek liniowy 19% lub podatek w/g obowiązującej osoby fizyczne skali podatkowej. Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży osoby fizyczne powinny zarejestrować swoją działalność w urzędzie gminy, uzyskać nr REGON i zarejestrować się w Urzędzie skarbowym. Nasze usługi obejmują:

 • Odbiór kompletu dokumentów,
 • Wprowadzanie dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie rejestrów vat,
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do urzędów (PIT,VAT),
 • Sporządanie wydruków zapisów księgowych,
 • Sporządzanie przelewów na podatki,
 • Rozliczanie klienta z tyt. składek na ZUS,
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

Ryczałt Ewidencjonowany

Ryczałt jest uproszczoną formą podatku dochodowego, którą mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mogą być to usługodawcy, producenci i handlowcy, ktorych przedmiot działalności nie jest objęty obowiązkowo podatkiem dochodowym rozliczanym na zasadach ogólnych. Proces rejestracji przebiega podobnie jak w przypadku w/w, lecz podatnik musi przed powstaniem obowiązku podatkowego zgłosić na piśmie we właściwym urzędzie skarbowym fakt, iż wybrał zryczałtowany podatek dochodowy. Nasza usługa to:

 • Odbiór kompletu dokumentów,
 • Wprowadzanie dokumentów do rejestru sprzedaży,
 • Prowadzenie rejestrów VAT - jeśli jest płatnikiem tego podatku,
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT) do urzędów,
 • Sporządzanie wydruków rejestrów VAT,
 • Sporządzanie przelewów na podatki,
 • Rozliczanie klienta z tyt. składek na ZUS,
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

Kadry i Płace

Większość pracodawców narzeka na wysokie koszty pracy, ale nie wie jak temu zaradzić nie narażając się na uboczne skutki. Fakt ten jest dalece frustrująsy zwłaszcza, że przepisy Kodeksu Pracy i zasady rozliczeń z ZUS nie sprzyjają budowaniu wzajemnego zaufania między pracownikiem a pracodawcą, a także osiąganiu porządanych efektów przez firmy. W tym miejscu warto skorzystać z fachowej pomocy:

 • sporządzanie listy płac dla pracowników
 • prowadzenie kart przychodów pracowników
 • sporządzanie deklaracji i formularzy ZUS
 • kalkulowanie zaliczek PIT
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • informowanie Klientów o wysokości składek ZUS oraz zaliczek PIT
 • sporządzanie imiennych raportów ZUS dla pracowników
 • przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz zgłoszeniowej
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • prowadzenie rozliczeń umów cywilno-prawnych w zakresie podatkowym i ubezpieczeniowym
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz dla osób zatrudnionych na podstawie innych umów.

Aktualności podatkowe

Wszelkie aktualne zmiany można przeczytać na stronie www.vat.pl oraz www.infor.pl. Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości to proszę zadzwonić pod nasz numer telefonu i zapytać a na pewno otrzymają Państwo odpowiedź.

jQuery UI Tabs - Collapse content

VAT W 2013r.
 • od 1-go stycznia 2011 roku weszły nowe stawki VAT.
 • podstawowa stawka VAT, wzrosła z 22 % na 23 %.
 • stawka 7 % została podniesiona do 8 %.
 • a stawka 3 % do 5 %,
 • zmiany VAT wpłyną na ceny wielu produktów i usług.
  • np. wzrosła stawka VAT na książki i czasopisma z "0" % na 5 %,
  • i na niektóre usługi min. naprawy rowerów, obuwia czy pomoc domową z 7 % na 8 %,
  • podstawową 23 % stawką objęte zostały również art. dla dzieci takie jak np. ubranka i buciki,
  • jeśli masz wątpliwości jaką stawkę VAT zastosować zadzwoń do nas lub sprawdź sam na stronie: PKWiU a VAT
 • W niektórych przypadkach zastosować można przepisy przejściowe doyczące stosowania starych stawek VAT.

Od 1 stycznia 2013 roku podatnicy będą musieli stosować nowe limity podatkowe. Chodzi o limity określone w m.in. w euro dla ryczałtowców, tzw. „małych podatników”, kwoty przychodów skutkującej obowiązkiem zaprowadzenia ksiąg rachunkowych i jednorazowej amortyzacji. Należy zwrócić uwagę, że limity te są niższe niż te, które obowiązują na 2012 rok, za sprawą niższego średniego kursu NBP ogłoszonego na 1 października 2012 r. w stosunku do tego samego dnia roku poprzedniego.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1) według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2012r., w zaokrągleniu do 1.000 zł (1 euro= 4,1020 zł)

* obecnie limit ten jest stały, wyrażony jedynie w złotych

Limit na 2013 EUR PLN
Wartość sprzedaży netto (bez podatku VAT) uprawniająca do zwolnienia z podatku VAT w 2013 r. --- 150.000*
Maksymalna wartość sprzedaży (w poprzednim roku podatkowym) u tzw. małego podatnika VAT1) uprawniająca do stosowania kasowej metody rozliczenia i składania deklaracji kwartalnych VAT-7K w 2013 r. 1.200.000 4.922.000
Maksymalna wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzenia (w poprzednim roku podatkowym) u małego podatnika VAT1) (dotyczy prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu) uprawniająca do stosowania kasowej metody rozliczenia i składania deklaracji kwartalnych VAT-7K w 2013 r. 45.000 185.000

Utrata statusu „małego podatnika” nastąpi, jeżeli podatnik przekroczy w 2013 r. podane limity wartości sprzedaży.

PODATEK DOCHODOWY

* Wg sredniego kursu euro oglaszanego przez NBP obowiazujacego w dniu 01 pazdziernika 2012 r. (1 euro = 4.1020 zl)

** Wg sredniego kursu euro ogloszonego przez NBP na dzien 30.09.2012 r. (poniewaz 30 wrzesnia 2012 r. to dzien wolny od pracy (niedziela) obowiazuje kurs euro ogloszony na piatek 28 wrzesnia 2012 r. (1 euro = 4,1138 zl))

*** Wg sredniego kursu euro oglaszanego przez NBP na pierwszy dzien roboczy pazdziernika 2012r., w zaokragleniu do 1.000 zl (1 euro 4.1020 zl )

Limit na 2013
EUR
PLN
Wielkosc przychodów za rok 2012 uprawniajaca do opodatkowania ryczaltem ewidencjonowanym*
150.000
615.300
Wielkosc przychodów za rok 2012 pozwalajaca na kwartalne rozliczenie ryczaltu*
25.000
102.550
Limit przychodu wraz z podatkiem naleznym, do wysokosci którego podatnik jest malym podatnikiem, w mysl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych***
1.200.000
4.922.000
Kwota przychodów za rok 2012 zobowiazujaca do prowadzenia ksiag rachunkowych**
1.200.000
4.936.560
Kwota, która bedzie mozna w 2012 roku zaliczyc do kosztów uzyskania przychodów w ramach jednorazowej amortyzacji***
50.000
205.000

PODATEK DOCHODOWY PIT

 • osoby prowadzące działalność mogą wybrać:
  • zasady ogólne czyli podatek płacony w/g skali podatkowej 18% i 32%
  • podatek płacowy w/g stawki liniowej 19%
  • ryczałt ewidencjonowany czyli 3%,5% lub 8,5% od wartości przychodu netto w zależności od rodzaju działalności
  • kartę podatkową, stała wysokość podatku zależna od miejsca prowadzenia działalności
 • podatnicy tego podatku mogą opłacać zaliczki co miesiąc lub co kwartał
 • rozpoczynający działalność gospodarczą mogą przez 24 miesiące skorzystać z ulgowych składek na ZUS
 • mogą wystąpić o bezzwrotną dotację na swoją działalność z UM
 • zasady podatku dochodowego od osób fizycznych regulują dwie ustawy:
 • do 20 stycznia roku następnego należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał

PODATEK DOCHODOWY CIT

 • podatek dochodowy CIT opłacają spółki prawa handlowego i inne podmioty również te, nie posiadające osobowości prawnej:
  • Spólki akcyjne
  • Spólki z.o.o.
  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Wspólnoty mieszkaniowe
 • obecnie wysokość podatku to 19% podstawy, czyli dochodu
 • zaliczkę na ten podatek można wnosić co miesiąc lub co kwartał, wybór tej formy należy zgłosić w US
 • do 20 stycznia roku następnego należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień, lub IV kwartał
 • niektóre podmioty mogą korzystać ze zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 17 ustawy o CIT

PCC - PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

 • płatnikiem podatku PCC są strony umowy cywilnoprawnej i tak np. w przypadku:
  • umowy kupna-sprzedaży podatek wnosi kupujący,
  • umowy zamiany - strony umowy,
  • umowy darowizny - obdarowany,
  • przy umowie spółki cywilnej - wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki - spółka,
 • opodatkowaniu podlegają min. czynności:
  • umowy pożyczki,
  • umowy darowizny
  • ustawienie hipoteki
  • umowy spółki(akty założycielskie)
 • podatek PCC należy wpłacić do 7 dnia następnego miesiąca po dacie dokonania czynności opodatkowanej

Terminy rozliczenia z podatków i ZUS

 • składki na ZUS za osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do 10 każdego miesiąca,
 • składki na ZUS za pracowników do 15 każdego miesiąca,
 • PIT-4 (zaliczka na podatek dochodowy za pracowników) do 20 każdego miesiąca,
 • zaliczka na PIT właściciela firmy do 20 każdego miesiąca,
 • zaliczka na CIT - podatek dochodowy osób prawnych do 20 każdego miesiąca,
 • podatek VAT do 25 każdego miesiąca.

Składki na ZUS

 • składni na ZUS dla prowadzących działalność rok 2013 r
  • społeczne z chorobowym : 710,67
  • społeczne bez chorobowego: 656,09 zł
  • zdrowotne dla wszystkich: 261,73 zł
  • fundusz pracy dla opłacających ZUS w pełnej wysokości: 54,58 zł
 • składki dla rozpoczynających działalność płatne przez okres 24 miesięcy:
  • społeczne z chorobowym : 153,12 zł
  • społeczne bez chorobowego: 141,36 zł
  • zdrowotne: 261,73 zł
 • Pamiętaj, że ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Uprawnia ono do świadczenia z tytułu choroby, wypłacanego przez ZUS, w wysokości 80% podstawy, od której opłacamy składki. Prawo do tego świadczenia mają osoby, które terminowo, a więc do 10 dnia każdego miesiąca opłacali składki, przez okres co najmniej 180 dni. Przerwa lub opóźnienie w opłacaniu składek, powoduje utratę prawa do wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

Kasy Fiskalne

 • obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie (drukarce) fiskalnej dotyczy sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • nowe podmioty gospodarcze jak i podmioty prowadzące już działalność od 01 stycznia 2013 roku obowiązuje limit 20 tys.
 • limity nie dotyczą tych podmiotów, których przedmiot działalności (np. sprzedaż płyt cd) obliguje do stosowania kas od początku,
 • od 1-go stycznia 2011 r. obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych obejmie również min. lekarzy, prawników i biura rachunkowe,
 • pamiętaj, że przysługuje Ci ulga przy zakupie kasy lub kilku kas, musisz jednak przed rozpoczęciem rejestrowania zgłosić wszystkie kasy w urzędzie skarbowym,
 • brak kasy fiskalnej sankcjonowane jest utratą prawa do ulgi w jej zakupie oraz koniecznością odliczenia 30% VAT naliczonego z deklaracji za cały okres, kiedy obowiązywało Cię stosowanie kasy,

Został obniżony limit obrotów uprawniających do stosowania zwolnienia z kasy fiskalnej przez podatników kontynuujących działalność gospodarczą. W 2013 r. ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać wyłącznie ci podatnicy, u których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w 2012 r. wysokości 20.000 zł. Zatem podatnicy u których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy w 2012 r. 40.000 zł, lecz przekroczy 20.000 zł, utracą w 2013 r. prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie, tracić będą również w trakcie 2013 r. ci podatnicy, u których wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła, co prawda w 2012 r. kwoty 20.000 zł, lecz przekroczy ten limit w trakcie 2013 r.

Utrata prawa nastąpi po upływie dwóch miesięcy następujących po tym miesiącu, w którym limit 20.000 zł zostanie przez podatnika przekroczony. Zmienią się również zasady zwolnienia podmiotowego, przewidzianego dla podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym. Po pierwsze zwolnieniem tym objęci będą nie tyle podatnicy rozpoczynający sprzedaż w danym roku podatkowym, co podatnicy rozpoczynający w danym roku dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, że w 2013 r. zwolnienie to ma mieć zastosowanie nie tylko do podatników rozpoczynających sprzedaż (prowadzenie działalności) w 2013 r., lecz również do tych podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż (prowadzenie działalności) w poprzednich latach podatkowych, lecz dopiero w 2013 r. rozpoczną sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W 2013 r. limit zwolnienia podmiotowego dla podatników rozpoczynających w danym roku dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wynosić będzie nie 20.000 zł, lecz część tej kwoty, odpowiadającą okresowi wykonywania w danym roku czynności na rzecz tych podmiotów. Co więcej, zwolnienie do tej kwoty nie będzie przysługiwało bezwzględnie. Warunkiem będzie, aby przewidywany przez podatnika obrót z tytułu sprzedaży na rzecz tych podmiotów nie przekroczył tej kwoty.

Odsetki podatkowe

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 5-6 lutego br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od 7 lutego stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,25% w skali rocznej.

Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 lutego 2013 r. będzie wynosić 12,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,38% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji. Przypomnijmy, że od 9 listopada 2010 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, a mianowicie stawka odsetek za zwłokę ustalana jest jako suma dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 % - i nie może być niższa niż 8 %. Poprzednio, tzn. do 8 listopada 2010 r., stawka odsetek za zwłokę wynosiła 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Powyższe zmiany wynikają z opublikowanej w Dz.U. nr 197 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy.

 • Wysokość odsetek za zwłokę od należności podatkowych
  • Od 27.11.2008 – stawka 14,50%
 • Wysokość obniżonych stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  • Od 10.01.2013 – stawka 9,75%
  • Od 07.02.2013 – stawka 9,38%

Sprawozdania Finansowe

 • obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wynika z ustawy o rachunkowości i spoczywa na podmiotach prowadzących księgi handlowe,
 • w skład sprawozdania finansowego wchodzą:
  • bilans
  • rachunek wyniku
  • sprawozdanie zarządu z działalności jednostki
 • sprawozdanie finansowe sporządza się do 31 marca roku następnego,
 • zwyczajne zgromadzenie wspólników zatwierdza sprawozdanie, ma na to 3 miesiące,
 • po zatwierdzeniu sprawozdania zarząd ma 14 dni na złożenie go do KRS celem dokonania wpisu,
 • niektóre podmioty zobowiązane są również do złożenia badania sprawozdania przez biegłego rewidenta,

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16


Pokaż Biuro Rachunkowe "IBW" na większej mapie
Szczecin 70-535
ul. Panieńska 11
Kom. 506 081 735
Tel/Fax 91 461 66 66